Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
55 reviews

Uw bestanden in de cloud

Alle bestanden veilig in de Cloud
Diefstal, brand en computers die crashen zijn slechts enkele van de onvoorziene omstandigheden die een bedreiging vormen voor de data en informatie binnen uw organisatie of onderneming. Door in de Cloud te werken beperkt u de gevaren waaraan deze documenten blootstaan. Daarnaast zijn de gegevens waar en wanneer u maar wilt toegankelijk.

Standaard een actuele back-up
Een van de grootste en meest frustrerende problemen die kunnen voorkomen bij het bewaren van digitale informatie is het niet meer opvraagbaar zijn ervan. Zeker wanneer met een harde schijf wordt gewerkt, wil het maken van een actuele back-up nog wel eens worden vergeten. Het gevaar hiervan is dat bij een servercrash ook de opgeslagen informatie of een deel daarvan verloren gaat. In de Cloud is dit onmogelijk, en via Veiligopwegnaardecloud.nl wordt er bovendien altijd een automatische back-up gemaakt van het digitale archief. U hoeft deze extra handeling dus niet meer zelf uit te voeren. Een bijkomend voordeel is dat u steeds beschikt over de meest recente versies van uw bestanden. Dit is met name handig voor als u of een collega bijvoorbeeld thuis verder wil werken aan in de Cloud opgeslagen documenten.

Het werken in de Cloud is in meer opzichten een grote stap vooruit ten opzichte van de traditionele digitale opslagsystemen. Aan het bewaren van informatie op servers kleven immers altijd de nodige risico’s. Afgezien van bedreigingen als brand, diefstal en het crashen van een harde schijf, vormen vertragingen die optreden bij down-time van de server waarmee wordt gewerkt een ander veelvoorkomend probleem. De Cloud heeft geen last van zaken als storingen en systeemuitval. Daarbij maakt u gebruik van een vrijwel ongelimiteerde opslagcapaciteit. In de Cloud kunt u dus zoveel bestanden kwijt als u wilt.